Pátek 2. června 2023, svátek má Jarmil
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 2. června 2023 Jarmil

Kámen z písku - pískovec

20. 04. 2023 8:00:38
Co je vlastně pískovec a jak vznikal? Proč se nalézá prakticky na celém světě a skládá se často z křemene? Proč se některý druh dá uplatnit ve stavebnictví a jiný ne? (délka blogu 8 min.)

Jeho jméno je vlastně všeříkající. Pískovec je materiál, který vznikl kdysi... z písku. A má za sebou skutečně pestrou minulost.

Samotný písek je sypký materiál, který vzniká zvětráváním hornin. Chemické nebo fyzikální vlivy atmosféry musely tedy nejprve povrchovou vrstvu hornin rozložit na drobná zrnka (podle definice má písek velikost zrn mezi 0,063 a 0,2 mm), než se z nich mohl stát nový druh materiálu - pískovec.

Je zajímavé, že na rozdíl od většiny ostatních hornin není pískovec definován nějakým přesným minerálním nebo chemickým složením. Za hlavní minerál je považován křemen - ale jednotlivá zrnka písku se mohou skládat i z jiných minerálů nebo úlomků hornin.

A tak se například jako křemenný pískovec někdy nazývá materiál, který obsahuje více než 90 % křemenných zrn, nebo také materiál, jehož zrna jsou navzájem spojena pevným křemenným tmelem.

Křemenný pískovec tvoří většinu pískovců. Křemen je totiž poměrně stabilní minerál, který je značně odolný vůči povětrnostním vlivům. V povrchové vodě se klasický SiO2 prakticky nerozpouští. Je ovšem komponentou mnoha hornin, takže se během jejich zvětrávání uvolňuje a pak se může během transportu hromadit a vytvářet podmínky pro vznik pískovce.

Vznik pískovce - diageneze

Z principu věci se písek hromadí a ukládá v nízko položených oblastech. Vlastnosti pískovce se pak budou lišit podle toho, jaké podmínky panovaly na místech, kde se kdysi hromadil. Mohl vznikat jak na pevnině tak v mělkém moři - mohl se nahromadit díky naplavení řekou nebo za přispění větru v pouštích, kde řeky nejsou.

Poté docházelo k tzv. diagenezi - zhutňování, vyytlačování přebytečné vody a vysrážení cementačních látek z roztoků cirkulujících v písku (tomuto procesu se říká cementace), během které se ze sypkého písku stává pevný materiál - pískovec. Diageneze probíhá (v závislosti na místních podmínkách) různou rychlostí a může trvat někdy jen pár desetiletí, jindy několik miliónů roků.

Po naplavení nebo navátí větrem tvoří zrna písku sypký sediment. Mezi jednotlivými zrny zůstává volný prostor, který může být z větší části vyplněný vodou - póry. Pórovitost může u sypkých písků dosahovat 30 - 50 objemových %.

...

Mimochodem - mokrý písek váží víc, než suchý. Není to ale kvůli hmotnosti vody, která vyplňuje póry. Ty jsou totiž tak mikroskopické, že se tu začíná uplatňovat fyzika - přesněji kapilární síly. Ty pak doslova slisují jednotlivá zrnka písku k sobě tak, že celkový objem je menší a hustota materiálu vyšší. Proto se písek před transportem z lomu na místo určení namáčí vodou - zabírá pak menší objem, takže se ho na korbu nákladního auta vejde větší množství než písku suchého.

Základním procesem diageneze je tedy tzv. cementace. Při ní se jednotlivé částice vzájemně spojují pojidlem. Jedná se o chemický proces, při kterém se rozpuštěné minerály vysrážejí z vody. Pojidlo může být uhličitanové, jílovité, křemenné (křemičité) nebo se může jednat o různé kombinace těchto tří variant.

Při pozdějším vysychání sedimentu se celá vrstva vytvrzuje. Může ale probíhat spousta složitějších fází diageneze, včetně změn ve složení vrstev sedimentů, spojených s průsakem vody nesoucí rozpuštěné minerály. Mohou se tak tvořit nové minerály a někdy dokonce dochází k tomu, že se určité minerály nebo sloučeniny ze sedimentu vyluhují, načež jsou nahrazeny jinými minerály nebo sloučeninami.

Pojivo má logicky značný vliv na pevnost a další technické vlastnosti pískovce. Pokud je ho jen málo, hornina je křehká a drolí se. Velké množství pojiva zajišťuje nejen pevné držení zrnek písku pohromadě, ale přispívá také ke zmenšení objemu pórů. Tím se také snižuje schopnost pískovce absorbovat vodu, což je důležité třeba pro stavební materiály.

Nejpevnější pískovec obsahuje křemičité pojivo. Uhličitanový pískovec je naopak obzvláště náchylný k chemickému zvětrávání.

Pokud je pojivem jíl, vytvářejí jílové minerály kolem zrnek písku tenkou slupku, která se stará o soudržnost materiálu. Jílové pískovce jsou tedy často vysoce porézní, mají tendenci k bobtnání a mají nižší pevnost a tím i nižší odolnost proti povětrnostním vlivům.

Dalším druhem pojiva mohou být oxidy železa. Vzniká tak železitý pískovec.

Zvláštním případem jsou pískovce bez cementů, kde je za slepení jednotlivých zrn zodpovědný silný tlak, panující hluboko pod zemí v místě, kde pískovec vznikl.

Zkameněliny v pískovci

Protože se jedná o sediment, dají se samozřejmě v pískovci nalézt také zkameněliny. Bývají to části rostlin, nebo volně žijících živočichů. Většinou ale nemají dobrou kvalitu.

Často se dají pozorovat na lomu pískovcových vrstev také krásně vyvedené tmavé “kresby”. Připomínají pradávné rostliny, jsou ale svým způsobem napodobeninou. Jedná se o tmavší minerály, které se kdysi ukládaly v jednotlivých vrstvách a získaly svůj tvar působením vody.

Vlastnosti pískovce

Pískovec má vlastnosti, typické pro sedimentární horniny. Na rozdíl od vyvřelých hornin existují díky jeho vrstvení odlišnosti v mechanických vlastnostech. Ty se mění v závislosti na směru, kterým na něj působí vnější síla. Pevnost v tlaku a ohybu je například obecně větší, když síla působí kolmo na rovinu ukládání vrstev. Je to vlastně logické - podobně se chová například stoh papíru. Pokud na něj síla působí z boku, není soudržnost moc velká.

Barva pískovce

Pískovec z čistého křemičitého písku je celkově světle šedý až bílý v závislosti na barvě křemenných zrn.

Zbarvení pískovců většinou způsobují jeho minerální nebo (a to méně často) organické příměsi. Zejména železité minerály způsobují poměrně intenzivní zbarvení.

Červené zbarvení je způsobeno železným minerálem hematitem, který obaluje zrnka křemenného písku jako tenká slupka. U takových červených pískovců se někdy objevují nápadné skvrnité vybělené zóny, které jsou způsobeny organickými složkami. Rozkladem organických částic totiž vzniká v jejich okolí oblast s redukčními vlastnostmi, která neodovolí oxidům železa zůstat ve své původní podobě. V redukčních zónách je trojmocné železo převedeno do své ve vodě rozpustné dvojmocné formy, načež bývá vyplaveno vodou. Logicky pak nemůže pískovec zabarvit a vzniká světlejší skvrna.

Vybělené zóny mohou být velké několik milimetrů, ale i několik centimetrů.

Silikátové minerály, které obsahují dvojmocné a na rozdíl od výše zmiňovaného případu už vázané železo, jako je chlorit nebo glaukonit, dodávají hornině nazelenalý odstín.

Žlutohnědá až hnědá barva je způsobena přítomností limonitu.

V průběhu let se původní barva pískovce mění - kámen tmavne. Původně světlá, žlutá, světle hnědá až béžová hornina pak získává například tmavě šedou až černou barvu.

Může to být způsobeno minerálním složením samotného materiálu. Pokud obsahuje železo a mangan, mohou tyto komponenty oxidovat a obarvit pískovec červenohnědě, tmavě hnědě až černě.

Rozhodující jsou také živičné sloučeniny v hornině, které jsou zodpovědné za modročerné tmavnutí .

Kromě toho tmavne pískovec působením okolní atmosféry. Spalováním uhlí a ropy se do ní uvolňují saze. Změny barvy způsobují také sloučeniny dusíku a síry ve vzduchu. Povrchové znečištění se pozná podle toho, že se dá (na rozdíl od ostatních změn) poměrně lehce odstranit.
Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Autor: Dana Tenzler | čtvrtek 20.4.2023 8:00 | karma článku: 22.38 | přečteno: 282x

Další články blogera

Dana Tenzler

Jak vypadá budoucnost Sluneční soustavy

Slunce se v daleké budoucnosti promění v rudého obra. Jaký bude osud Země a ostatních planet? (délka blogu 3 min.)

1.6.2023 v 8:00 | Karma článku: 20.03 | Přečteno: 284 | Diskuse

Dana Tenzler

Vznik planet - nové úvahy (2)

Nové poznatky, které vědci získali při pozorování cizích hvězdných soustav. Kuiperův pás, Oortův oblak a migrace planet. (délka blogu 3 - 5 min.)

29.5.2023 v 8:00 | Karma článku: 16.73 | Přečteno: 177 | Diskuse

Dana Tenzler

Vznik planet - nové úvahy (1)

Změnil nebo upřesnil objev exoplanet teorii formování planetárních soustav? Nové poznatky, které vědci získali pozorováním exoplanet. (délka blogu 5 min.)

25.5.2023 v 8:00 | Karma článku: 18.67 | Přečteno: 226 | Diskuse

Dana Tenzler

Tajemství největšího impaktního kráteru Sluneční soustavy

Američtí vědci objevili pod jedním z měsíčních kráterů anomálii s vysokou hustotou a hmotností. Zdá se, že se jedná o obrovskou strukturu bohatou na kovy. (délka blogu 3 min.)

22.5.2023 v 8:00 | Karma článku: 23.90 | Přečteno: 303 | Diskuse

Další články z rubriky Věda

Dana Tenzler

Jak vypadá budoucnost Sluneční soustavy

Slunce se v daleké budoucnosti promění v rudého obra. Jaký bude osud Země a ostatních planet? (délka blogu 3 min.)

1.6.2023 v 8:00 | Karma článku: 20.03 | Přečteno: 284 | Diskuse

Dana Tenzler

Vznik planet - nové úvahy (2)

Nové poznatky, které vědci získali při pozorování cizích hvězdných soustav. Kuiperův pás, Oortův oblak a migrace planet. (délka blogu 3 - 5 min.)

29.5.2023 v 8:00 | Karma článku: 16.73 | Přečteno: 177 | Diskuse

Martin Tuma

Jak se loví kvantové příšerky a proč už jich více nebude 2

Odpovědi na proč a jak funguje vesmír. Psáno pro Tima, mého syna, ale určitě si to rádi přečtou i jiní.

26.5.2023 v 11:02 | Karma článku: 9.53 | Přečteno: 149 | Diskuse

Dana Tenzler

Vznik planet - nové úvahy (1)

Změnil nebo upřesnil objev exoplanet teorii formování planetárních soustav? Nové poznatky, které vědci získali pozorováním exoplanet. (délka blogu 5 min.)

25.5.2023 v 8:00 | Karma článku: 18.67 | Přečteno: 226 | Diskuse

Jan Fikáček

Co odpověděla umělá inteligence na otázku "Proč je moje žena chytřejší než já?"

Všichni řeší umělou inteligenci a já na tu módu moc nedal, ale zaujaly mě různé zprávy, kde ve vědě AI už pomohla. Tak jsem si řek, že je nejlíp její schopnosti v tomto směru osobně vyzkoušet. Ovšem zajímavější byla jiná otázka.

23.5.2023 v 9:07 | Karma článku: 33.33 | Přečteno: 7562 | Diskuse
Počet článků 876 Celková karma 21.56 Průměrná čtenost 1315

Zajímám se o přírodní vědy. Píšu o tom, co mě zaujalo při toulkách internetem. Vzhledem k občastým dotazům - ano, skutečně mám vzdělání. Ne, nebudu tu vypisovat všechny svoje tituly, knihy a vědecké práce. Tenhle blog provozuji ve svém volném čase pro radost. 

Pokud vás blog pobaví nebo se v něm dočtete něco zajímavého - je jeho účel splněn. Přijďte si popovídat do diskuze, často je ještě zajímavější než blog sám, díky milým a znalým návštěvníkům. 

Vláda téměř vyčerpala rozpočet. Stanjura se chystá zasáhnout co nejdřív

V květnu skončil státní rozpočet ve schodku 271,4 miliard korun, v dubnu to bylo dvě stě. Schválený rozpočet přitom za...

Kráska opustila armádu, aby se stala nejpřitažlivější řidičkou kamionu

Osmadvacetiletá Nicolle z Velké Británie si říká Trucker Baddie a je řidičkou kamionu. Dříve pracovala pro armádu, ale...

Sharon Stone se v 65 letech ukázala v plavkách. Sklízí obdiv i kritiku

Sharon Stone oslavila v březnu pětašedesáté narozeniny. Hollywoodská hvězda je pyšná na svou postavu a na Instagramu se...

Jsme na prahu epidemie srdečního selhání, vyléčit se nedá, říká kardiolog

Premium Zatímco infarkt zná každý, povědomí o srdečním selhání je malé. Často se mylně zaměňuje právě za infarkt či zástavu...

Podávám na Taťánu Kuchařovou žalobu za pomluvu, oznámil Brzobohatý

Ondřej Gregor Brzobohatý (40) oznámil, že se rozhodl podat žalobu za pomluvu na svou exmanželku Taťánu Kuchařovou (35)....